Projecten

Mei 2020: Reinigen en impregneren appartementen complex

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren voeren wij reinigings- en impregneer werkzaamheden uit aan de gevels van dit appartementen complex.

Maart t/m juli 2020: 48 woningen te Medemblik

Wij zijn in maart gestart met de complete gevelrenovatie van 48 woningen te Medemblik. Het project loopt door t/m juli 2020.

Voegwerk vervangen van vloeren, Zwembad te Leeuwarden

In opdracht van Gemeente Leeuwarden hebben wij voegwerk vervangen in Zwembad Kalverdijkje te Leeuwarden.

Maart 2020: Gevelrenovatie woning te Marsum

Alweer een oude karakterestieke woning waarbij de gevels onderhoud nodig hebben.

Februari 2020: Woning Harlingerstraatweg te Leeuwarden

De gevels van deze woning aan de Harlingerstraatweg te Leeuwarden hebben wij op traditionele wijze herstel.

Februari 2020: Sportcentrum te Franeker

Gevelrenovatie Sportcentrum Noord te Franeker

oktober 2019: renovatie monumentaal pand te Zoutkamp

Werk in uitvoering: gevelrenovatie van deze monumentale woning te zoutkamp.

oktober 2019: Balkonrenovatie te Leeuwarden

In opdracht van de VVE voeren wij balkonrenovatie uit bij dit appartementencomplex te Leeuwarden.

september 2019: woning stralen te Harlingen

Woning stralen en opnieuw voegen te Harlingen

Juli 2019: Gevelrenovatie 8 woningen te Bovenkarspel

Deze woningen zijn onderdeel van planmatig onderhoud van een woningbouwvereniging. Wij zijn als eerste onderaannemer gestart met de gevelrenovatie.

Juni 2019: Reiningen en coaten beplating bedrijfspand te Makkum

De beplating van dit pand in Makkum is sterk verkleurd door weersinvloeden. Wij hebben de beplating gereinigd en behandeld met een transparante coating waardoor de oorspronkelijke kleur weer terugkomt.

Juni 2019: voegwerk vervangen kantorencomplex te Leeuwarden

Wij hebben het slechte voegwerk vervangen van dit kantorencomplex te Leeuwarden.

Juni 2019: Gevel tegelwerk VVE Watertoren te Leeuwarden

Losse tegels vast zetten en kapotte tegels vervangen

Juni 2019: Gevelreiniging It Stalt te Wommels

Opknapbeurt op Het Stalt te Wommels. In opdracht van een aantal gezamenlijke buren.

April/Mei 2019: oude panden Nieuwe Willemshaven te Harlingen

De oude panden (houthandel) aan de Nieuwe Willemshaven te Harlingen worden op dit moment door ons in opdracht van de gemeente gerenoveerd.

April 2019: opknappen van monumenten te Harlingen

In opdracht van de gemeente Harlingen hebben wij in de stad Harlingen diverse monumenten opgeknapt.

April 2019, Opknappen oude Houthandel pand te Harlingen

In opdracht van de Gemeente Harlingen zijn wij in april gestart met gevelrenovatie werkzaamheden aan dit oude pand in de haven van Harlingen.

April 2019: Gevelrenovatie woonboerderij te Peins

In Peins hebben we de gevels van deze prachtige woonboerderij onderhanden. Het slechte voegwerk wordt vervangen.

April 2019: Gevelreiniging te Workum

Voegwerk vervangen en gevelreiniging van deze vrijstaande woning in Workum.

Maart 2019: Gevelrenovatie woning te Cornjum

Voorheen een schoolgebouw en nu een prachtige woning, zeker nadat wij klaar zijn met de gevelrenovatie.

Januari/Februari/Maart 2019: 30 woningen te Grootebroek

Gevelrenovatie van 30 woningen te Grootebroek (Noord- Holland)

December 2018: Gevelrenovatie te Harlingen

Ook in december kan het weer prachtig zijn en dus zijn we nog volop bezig met gevelrenovatie.

November 2018: 5 woningen renoveren Van Andel Ripkestraat te Franeker

In de Van Andel Ripkestraat te Franeker zijn we 5 woningen van buren aan het renoveren.

September 2018: Planmatig Onderhoud Schellinkhout

In Schellinkhout (Noord- Holland) zijn wij momenteel bezig met renovatie van een 5- tal woningstichting woningen.

September 2018: gevelrenovatie woning te Franeker

Deze woning aan de Simke Kloostermanstraat te Franeker is gebouwd in het jaar 1975 en was aan gevelonderhoud toe.

September 2018: Balkon renovatie appartementencomplex te Leeuwarden.

In Leeuwarden, de Telemannstraat, zijn we momenteel bij dit appartementencomplex bezig met renovatie van balkons.

September 2018: Gevel coaten te Franeker

Deze achtergevel in de binnenstad van Franeker hebben wij onlangs gerenoveerd.

Juli 2018: Impregneren kerktoren Beetgumermolen

Met behulp van onze hoogwerker hebben wij, in opdracht van bouwbedrijf Jelle Bruinsma, de toren van de kerk in Beetgumermolen geimpregneerd.

Juni 2018: Gevelrenovatie Pand "Oude Hubo" te Franeker

Dit oude pand, bekend als "De oude Hubo" te Franeker hebben we onlangs onder handen genomen.

Juni 2018: woning te Harlingen

Veelvuldig worden wij gevraagd voor gevelrenovatie van oude panden. Hier ziet u ons in actie met een pand in Harlingen.

Juni 2018: Voegwerk- en metselwerk Salverderweg te Franeker

Op de Salverderweg in Franeker hebben wij momenteel een woning onderhanden waarbij het oude voegwerk wordt vervangen en gelijktijdig door onze metselaar een nieuwe garage/aanbouw wordt gerealiseerd.

Juni 2018: Gevelrenovatie Wehe den Hoorn (Groningen)

Half juni zijn we gestart met gevelrenovatie van deze karakterestieke woning in Wehe den Hoorn.

Mei 2018: Gevelrenovatie vakantiewoning te Ameland

Op een vakantiepark op Ballum, Ameland, hebben wij deze vakantie woning mogen renoveren.

Mei 2018: Gevelrenovatie boerderij te Tzummarum

In opdracht van bouwbedrijf Jelle Bruinsma te Harlingen hebben we op dit moment deze boerderij aan de Westerbuorren te Tzummarum onderhanden.

Mei 2018: Onderhoud van Monumenten/Ornamenten begraafplaats

Op deze begraafplaats zijn we momenteel diverse monumenten en ornamenten aan het restaureren.

Mei 2018: 6 woningen in één straat te Lekkum

Een 6 tal buren hebben zich verenigd en ons de opdracht gegeven om hun woningen te reinigen en te impregneren.

April 2018: Werkzaamheden Friesland Campina te Dronrijp

In opdracht van Vloertechniek Hoogeveen B.V. hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd bij Friesland Campina te Dronrijp.

April 2018: Gevelreiniging vrijstaande woning te Franeker

Door deze woning op de juiste manier te reinigen is hij weer prachtig schoon geworden.

April 2018: reinigen appartementencomplex te Den Helder

Wij hebben onderhoudswerkzaamheden aan de gevels en schoorstenen uitgevoerd van dit appartementencomplex te Den Helder.

April 2018: Renovatie gevel Rommelhaven te Harlingen

Zo'n prachtig pand als deze, in de binnenstad van Harlingen, verdient een perfecte gevelrenovatie.

April 2018: Verf verwijderen van de gevel door middel van stralen

De gevels van deze woning in Leeuwarden hebben wij gereinigd door middel van stralen. Het verf is hierdoor verwijderd.

Maart 2018: Gevelrenovatie vrijstaande woning te Kimswerd

Met behulp van onze spinrups hoogwerker uitgevoerd.

Maart 2018: Gevelreiniging woning te Grou

Deze foto's zeggen genoeg... opgeknapt na gevelreiniging.

Maart 2018: Gevelrenovatie woning uit het jaar 1907

Gevelrenovatie van deze woning uit het jaar 1907.

Maart 2018: Gevelrenovatie boerderij te Hitzum

Van deze boerderij met schuren in Hitzum hebben wij de gevels gerenoveerd.

Januari 2018: Stoomcleanen woning te Franeker

Duidelijk resultaat na het stoomcleanen van deze woning in de Cammingastraat te Franeker.

Januari 2018: Zwembad Kalverdijkje te Leeuwarden

Wij vervangen het voegwerk tussen de tegels van de kleedruimtes in het zwembad. Losse tegels zetten we vast en naderhand zorgen we natuurlijk voor een perfecte eindschoonmaak.

Rijksmonument Noorderhaven 33 te Harlingen

In Harlingen hebben wij de gevels en ornamenten van één van de mooiste oude panden van de stad gerestaureerd.

2017/2018: Restauratie monumentale boerderij te Goutum

Restauratie boerderij en nieuwbouw van een tweetal geïntegreerde woningen te Goutum.

November 2017: Reinigen appartementencomplex te Leeuwarden

Weer een complex geheel naar tevredenheid van de VVE opgeleverd. Reinigen gevelbeplating.

November 2017: Landbouwmuseum te Goutum

Het Fries Landbouwmuseum krijgt een nieuw onderkomen in Goutum. Het museum, nu nog gehuisvest in Eernewald, verhuist naar een monumentale jugendstilboerderij in Goutum.

November 2017: Kerk Zilverstraat te Franeker

Binnen kort gaan wij ook hier starten..... In opdracht van Bouwbedrijf Haarsma te Franeker.

November 2017: Gevelrenovatie woning te Dronrijp

Aan het Skilpaed te Dronrijp hebben wij de gevels, schoorstenen, ornamenten, stucwerk en stoepen gerenoveerd van deze woning.

Oktober 2017: Appartementencomplex te Leeuwarden

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren zijn we bezig met dit appartementencomplex in de Schrans te Leeuwarden.

Oktober 2017: Gevelrenovatie Monumentaal pand te Harlingen

In overleg met en goedkeuring van Hus en Hiem zijn wij gestart met de renovatie van deze monumentale woning te Harlingen.

Oktober 2017: reinigen en impregnering woning te Franeker

De gevels van deze woning hebben een lichte steen en zijn vervuild geraakt. Wij reinigen en impregneren de gevels zodat de vervuiling langer wegblijft.

Oktober 2017: Renovatie bruggen te Harlingen

In opdracht van de gemeente zijn wij in Harlingen bezig met de renovatie van diverse bruggen in de binnenstad.

Oktober 2017: appartementen complexen te Groningen

In opdracht van een vastgoedbeheerder voeren wij werkzaamheden uit bij diverse appartementencomplexen te Groningen.

Juli - Augustus 2017 Voormalige school te Harlingen

Renovatie van de voormalige RSG Simon Vestdijk School te Harlingen.

Juli - Augustus 2017 Planmatig Onderhoud 80 woningen te Groningen

Onlangs zijn we gestart met renovatie werk van 80 woningen in Groningen. We voeren de werkzaamheden uit in samenwerking met een schildersbedrijf.

juli 2017: Onderhoud brug te Firdgum

Wij hebben het betonwerk gerenoveerd van deze brug aan de Camstraweg te Firdgum.

Juli 2017: Gevelrenovatie woning te Oosterbierum

Voegen verwijderen, opnieuw voegen met een traditionele snij- voeg, scheurherstel door middel van het spiraalankersysteem, metselwerk herstel, behandelen ankers, stucwerk herstel en coating.

juli 2017: Gevelrenovatie te Harlingen

Reinigen, bijvoegen en impregneren van mooie kopgevel aan de Brouwerstraat te Harlingen. Tevens de betonelementen voorzien van een frisse coating.

Juni 2017: reinigen en impregneren appartementencomplex te Leeuwarden

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren voeren wij reinigings werkzaamheden uit aan de gevels van dit appartementen complex in de Kwelderstraat/Uiterdijksterweg te Leeuwarden.

Juni 2017: 24 stuks balkons renoveren te Leeuwarden

In opdracht van de VVE voeren wij reinigings, betonrenovatie en coatings werkzaamheden uit bij dit appartementencomplex aan de Valeriusstraat te Leeuwarden.

juni 2017: beton reparatie en coaten te Steggerda

Het betonwerk van deze motorzaak in Steggerda was aan een renovatie toe.

Juni 2017: Monument te Harlingen

Renovatie van het Tsjerk Hiddes monument in het centrum van Harlingen.

Mei 2017: Reinigen en impregneren woning te Harlingen

Wij hebben deze woning licht gestraald, gereinigd met de stoomcleaner en als laatste geimpregneerd.

Mei 2017: Gevelrenovatie particuliere woning te EE

Ook deze particulier uit EE wist ons te vinden voor een complete gevelrenovatie.

Mei 2017: Renovatie Ornamenten kerk Uithuizermeeden

Renovatie Ornamenten kerk Uithuizermeeden.

April 2017: 115 woningen te Roden

Onderhoud van een aantal wooncomplexen te Roden.

April 2017: Voegwerk vervangen pand te Kimswerd

Mooi oud pand in Kimswerd in de renovatie, Herberg "De Greate Pier".

April 2017: Reinigen en (bij) voegen kade muren te Harlingen

In opdracht van de Gemeente Harlingen zijn we bezig met het schoonspuiten van de kade muren in Harlingen.

Maart 2017: stralen en voegwerk vervangen woningen te Grou

De werkzaamheden voeren we uit met behulp van onze zelfrijdende hoogwerker.

Maart 2017: Monumentaal pand, Noorderhaven 33 te Harlingen

Restauratie en renovatie Noorderhaven 33 te Harlingen.

Februari 2017: Gevelrenovatie Dorpshuis te Ried

In opdracht van Bouwbedrijf Jelle Bruinsma zijn wij momenteel bezig met gevelrenovatie werkzaamheden bij het Dorpshuis te Ried.

Januari 2017: Gevelrenovatie vrijstaande woning te Franeker

Aan de Anna Maria van Schurmansingel te Franeker wordt momenteel deze woning door ons gerenoveerd.

December 2016: Restauratie monumentale woning Noorderhaven te Harlingen

Op de Noorderhaven in Harlingen wordt druk gewerkt aan het restauratief verbouwen van een grote woning.

November 2016: Gevelwerkzaamheden monumentale gevel te Vrouwenparochie

Deze prachtige monumentale gevel in Vrouwenparochie hebben wij onlangs gerenoveerd.

November 2016: Gevelrenovatie boerderij te Weidum

Half november zijn we gestart met de gevelrenovatie van deze woonboerderij met schuur.

November 2016: Gevelrenovatie werkzaamheden te Buitenpost

Van deze twee onder een kap woningen aan de Bernhardlaan te Buitenpost hebben we de gevels gerenoveerd.

Oktober 2016: Specialistisch reinigen Appartementencomplex te Leeuwarden

Dit appartementencomplex aan de Borniastraat- Verlengde Schrans te Leeuwarden hebben wij gereinigd met de stoomcleaner.

Oktober 2016: Gevelrenovatie straat Marnehiem te Harlingen

Gevelrenovatie van 9 stuks particuliere woningen in één straat te Harlingen.

Oktober 2016: gevelrenovatie monumentaal pand te Harlingen

In oktober 2016 zijn wij gestart met renovatie werkzaamheden van dit prachtige oude pand in de binnenstad van Harlingen.

Oktober 2016: Gevelrenovatie bedrijfspand te Harlingen

Dit bedrijfspand in Harlingen hebben wij voorzien van nieuw voegwerk en vervolgens geimpregneerd.

September 2016: Restauratie en Renovatie Bibliotheek te Harlingen

Wij zijn onlangs gestart met de restauratie en renovatie van de bibliotheek te Harlingen. Opdrachtgever: Gemeente Harlingen

Augustus 2016: Balkon renovatie te Groningen

Ook balkons moeten goed worden onderhouden om o.a. onveilige situaties te voorkomen. Hier balkonwerk in uitvoering in Groningen.

Augustus 2016: Reinigingswerkzaamheden kademuren te Harlingen

In opdracht van de Gemeente Harlingen hebben wij de muren gereinigd en slecht voegwerk vervangen op de kademuren en bij de parkeergarage op de Waddenpromenade te Harlingen.

Augustus 2016: Gevels renoveren woning te Midlum

Met behulp van onze hoogwerker hebben wij de gevels van deze woning in Midlum gerenoveerd.

Augustus 2016: Onderhoud inrit appartementencomplex te Groningen

De gevels en het betonwerk van de inrit van dit appartementencomplex te Groningen zijn aan onderhoud toe.

Augustus 2016: Gevelrenovatie binnenstad Harlingen

Het pand van Bakkerij Overzet in de binnenstad van Harlingen wordt op dit moment door ons gerenoveerd.

Juli 2016: 36 woningen te Grootebroek, gevels en schoorstenen

Wederom een mooie klus in Grootebroek onderhanden, 36 woningen te Grootebroek. (van werk komt werk!). Gevelrenovatie en schoorsteenrenovatie.

Juli 2016: Gevelrenovatie stal te Herbayum

In opdracht van Bouwbedrijf Jelle Bruinsma B.V. zijn we in actie met het renoveren van de muren van de stal. Gevels reinigen, voegwerk vervangen en nieuw muren opmetselen.

Juni 2016: Gevel en schoorsteenrenovatie: 18 senioren woningen te Grootebroek

In juni 2016 zijn we gestart met het 2e project in Grootebroek.

Mei 2016: Gevel- en schoorsteenrenovatie woningen te Grootebroek

Momenteel hebben wij een grote klus onderhanden in Grootebroek.

2016: Restauratie/Renovatie Hannemanuis te Harlingen

In opdracht van de Gemeente Harlingen zijn wij momenteel bezig met renovatie werkzaamheden aan dit monumentale pand in de binnenstad van Harlingen.

Mei 2016: Renovatie werkzaamheden begraafplaats te Harlingen

In opdracht van Bouwbedrijf Jelle Bruinsma uit Harlingen hebben wij voor de gemeente Harlingen diverse werkzaamheden uitgevoerd op de begraafplaats.

April 2016: Gevelrenovatie woning te Oosterwolde

In Oosterwolde hebben wij deze vrijstaande woning gerenoveerd.

April 2016: 50 stuks schoorstenen renoveren in Groningen

in opdracht van een woningbouwvereniging zijn wij op dit moment bezig met schoorsteenrenovatie werkzaamheden in de wijk Vinkhuizen in Groningen.

Woning stralen, reinigen en voegwerk vervangen in Harlingen

In de Marnehiemstraat in Harlingen zijn wij momenteel bezig met het renoveren van een hoekwoning.

Gevelrenovatie vakantie woning te Ameland

Gevelrenovatie van een vakantie woning op Ameland.

Renoveren 64 woningen te Groningen

In januari 2016 zijn we gestart met het renoveren van 64 woningen te Groningen. De gevelrenovatie is onderdeel van het planmatig onderhoud.

Gevels stralen - reinigen van een vrijstaand woning te Dronrijp

De gevels van deze woning in Dronrijp zijn door de jaren heen vervuild geraakt door weer en wind. Dusdanig vervuild dat deze nu gestraald moesten worden voor een frisse uitstraling.

Gevel renoveren te Buitenpost

Werkzaamheden: metselwerk, stralen, hakken, reinigen, voegen en impregneren.

Gevel coaten te Leeuwarden

Nadat de oude verf is verwijderd d.m.v. licht stralen, hebben we het voegwerk vervangen en opnieuw gecoat.

Metselwerk herstel en gevel stralen na brandschade in Leeuwarden

Wij hebben het metselwerk hersteld en de gevels gestraald van deze, door brand beschadigde woning te Leeuwarden.

Voegwerk vervangen appartementencomplex te Groningen

Bij dit appartementencomplex in Groningen, aan de Meeuwerderweg/Polderstraat, hebben we het voegwerk vervangen.

Restauratie ornamenten in Leeuwarden

Wij hebben het torentje van deze monumentale woning in Leeuwarden op vakkundige wijze gerestaureerd.

Gevelreingings werkzaamheden appartementencomplex te Groningen

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren van dit appartementencomplex op de Helper Brink te Groningen voeren we op dit moment gevelrenovatie- en reinigings werkzaamheden uit.

Reinigen betonwerk

In Hartwerd hebben we het betonwerk van dit pand geheel gereinigd.

Gevelrenovatie te Hartwerd

Dit pand in Hartwerd is vervuild geraakt door weersinvloeden en wordt momenteel door ons gereinigd.

Renovatie monumentaal pand te Workum

In opdracht van Monumentenadvies zijn wij bezig met het renoveren van dit pand van de doopsgezinde gemeente te Workum.

Monumentale gevelrenovatie, woning te Woudsend

Deze woning in Woudsend hebben we op monumentale wijze gerenoveerd.

Nieuwe schoorsteen opmetselen, boerderij Vrouwenparochie

de oude schoorsteen afgebroken en in één dag een nieuwe opgemetseld.

Gevel reiniging te Deinum

Deze prachtige woning aan het Van Harinxmakanaal heeft witte stenen en is in de loop van de jaren vervuild geraakt. wij hebben het metselwerk gereinigd, het voegwerk hersteld en vervolgens geïmpregneerd. Prachtig mooi schoon geworden.

Restauratie voegwerk Kerk te Achlum

Een project wat mooie foto's oplevert. Even een kleine impressie hierbij....

Stralen woning te Makkum

Gehele woning reinigen middels stralen, stoomcleanen, voegwerkherstel en impregneren

Woning hoge druk reinigen te Leeuwarden

Aan de Ype Poortingawei te Leeuwarden hebben we deze woning gereinigd met de stoomcleaner.

Gevel stralen woningen te Leeuwarden

De gevel van deze woningen waren sterk vervuild. We hebben deze gereinigd door middel van stralen.

Gevelrenovatie, Kostergang te Groningen

Mooi pand opgeknapt in de binnenstad van Groningen.

64 woningen renoveren te Groningen

2016: Wederom een mooie klus in Groningen, wijk Vinkhuizen, gegund gekregen.

2016: Renovatie panden binnenstad Harlingen

In opdracht van de gemeente Harlingen zijn we bezig met de renovatie van de panden Groenlandsvaarder en Java in de binnenstad van Harlingen.

Stralen gevels woning te Harlingen

Renovatie gevels woning te Harlingen

Reinigen appartementencomplex te Groningen

In opdracht van de Vereniging Van Eigenaren zijn wij in Groningen gestart met reinigingswerkzaamheden aan de gevels van dit appartementencomplex.

Lood vervangen 15 stuks bergingen te Franeker

In de kaatsersbuurt te Franeker hebben we in juli het loodwerk vervangen van 15 stuks bergingen.

Gevel herstel en coaten te Harlingen

Dit pand aan de Zuidoostersingel te Harlingen hebben wij gerenoveerd en voorzien van een nieuwe coating.

Juni 2015: Chemisch reinigen en impregneren woningen te Franeker

Dit woningblok aan de Stationsweg te Franeker hebben we chemisch gereinigd, bijgevoegd en vervolgens geïmpregneerd.

Gevel stralen te Kollumerpomp

Reinigen middels straaltechniek, een specialistisch werk. Wij hebben ruim 25 ervaring op dit vakgebied.

Gevel- en schoorsteenrenovatie Winkel en Woonflat te Leeuwarden

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren van de winkel en woonflat Wagnerstraat te Leeuwarden voeren wij een complete renovatie uit.

Gevelrenovatie appartementencomplex te Groningen

Dit appartementencomplex aan de Hora Siccamasingel te Groningen wordt momenteel door ons gerenoveerd.

Injecteren van beton of metselwerk, gevelherstel te Franeker

Deze gevel in Franeker vertoonde scheuren, dit zorgde voor een verzwakte constructie van de gevel en maatregelen moesten dus genomen worden om de gevel in de oorspronkelijke sterkte terug te brengen.

Restauratie monument te Harlingen

Dit monument, op de begraafplaats te Harlingen, wordt door ons gerenoveerd.

Gevelrenovatie Skilpaed te Dronrijp

Op het Skilpaed te Dronrijp zijn wij, in samenwerking met Koston B.V., bezig met een complete renovatie van het gevelwerk.

Nieuwe schoorsteen opmetselen in Midlum

In april 2015 hebben we in Midlum een nieuwe schoorsteen opgemetseld.

Gevelreiniging in Heerenveen

Een drietal vrijstaande woningen aan de Warring in Heerenveen hebben wij gereinigd door middel van stralen en stoomcleanen.

Lekkage door gescheurd loodwerk?

Hier zijn wij in Leeuwarden bezig met het vervangen van gescheurd loodwerk. De klant had behoorlijk lekkage. Wij hebben de loodvervanger Ubiflex geplaatst, voordeliger dan nieuw lood en niet diefstalgevoelig.

Gevelreiniging in Friesland, Groningen, Drenthe

Zijn de gevels van uw woning er ook aan toe om gereinigd te worden? Neemt u dan met ons contact op voor een vrijblijvend advies en offerte.

Renovatie en Injecteren kelder MFC Het Vierkant te Harlingen

In opdracht van bouwbedrijf Jelle Bruinsma zijn wij de komende weken werkzaam in de kelder van MFC het Vierkant te Harlingen.

Chemisch reinigen in Groningen

Wij hebben deze woning in Groningen chemisch gereinigd. Al het vuil is verwijderd en het metselwerk is weer als nieuw.

Woning te Harlingen gevels renoveren

Deze woning te Harlingen hebben wij gerenoveerd. Het metselwerk is gereinigd d.m.v. stralen.

December 2014: Cement voegen verwijderen vloer en wand zwembad

In de maand december vindt groot onderhoud plaats aan dit zwembad in Haarlem.

Nov. 2014: Gevelrenovatie woonboerderij te Deinum

Deze woonboerderij in Deinum wordt momenteel door ons gerenoveerd. Nieuw voegwerk, scheurherstel, steenreparatie zijn onderdelen van dit project.

Okt. 2014: Snij voegen woning te Wommels

Van deze woning in Wommels hebben wij de oude voegen verwijderd, gereinigd en opnieuw gevoegd met een snij voeg.

Okt. 2014: Woning stralen in Spijk, Groningen.

Zie het verschil in de gevels! De hoekwoning is door ons gestraald en hierdoor flink opgeknapt.

Okt. 2014: Lood vervangen van 12 stuks schoorstenen te Tolbert

In opdracht van V & H Leeuwarden B.V. zijn wij momenteel werkzaam in Tolbert

Sept. 2014: Plaatsen van Estrikken in de kelder van een monumentale boerderij

In deze kaaskelder van een monumentale kop-hals-romp boerderij hebben wij estrikken geplaatst.

Sept. 2014: Gevelrenovatie werkzaamheden Appartementencomplex Franciscushof te Franeker

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren Franciscushof voeren wij gevelrenovatie werkzaamheden uit aan dit appartementencomplex te Franeker.

Sept. 2014: scheurherstel gevels in Groningen na aardbevingen

Wij hebben onlangs scheurherstel werkzaamheden uitgevoerd in Groningen n.a.v. aardbevingen.

Sept. 2014: Renovatie schoorstenen appartementencomplex te Leeuwarden

In opdracht van een Vereniging van Eigenaren voeren wij werkzaamheden uit aan de schoorstenen van dit appartementencomplex aan de Harlingerstraatweg te Leeuwarden.

Gevel impregneren / hydrofoberen in Friesland?

Bel voor een vrijblijvende offerte!

Aug. 2014 Project 22 woningen te Joure

In opdracht van een aannemer hebben we 22 woningen in Joure gerenoveerd. Onze werkzaamheden bestonden uit het: vervangen van het voegwerk en impregneren.

Aug-Okt. 2014, Renovatie 70 woningen te Groningen

Wij hebben een prachtige opdracht gegund gekregen van een woningstichting in Groningen voor renovatie van 70 woningen in de wijk Vinkhuizen.

Aug. 2014 Gevelrenovatie werkzaamheden te Leeuwarden

Van deze 3 particuliere woningen in de Floris Versterstraat te Leeuwarden hebben wij de gevels gerenoveerd.

Juni 2014: 2 woningen te Franeker stralen en opnieuw voegen

Momenteel hebben we deze twee woningen in de P.F. Catsstraat te Franeker "onder handen"

Juni 2014: Het opnieuw coaten van muren in Oude Bildtzijl

Nadat de muren zijn voorzien van nieuw stukwerk hebben we een muur coating aangebracht.

Mei 2014: Reparatie gevel te Workum

Wij hebben deze gevel in Workum gerepareerd, schoongemaakt en voorzien van een speciale coating. De gevel is weer stevig en in goede staat, weer en wind bestendig.

Mei-Juni-Juli 2014: Renovatie werkzaamheden 35 woningen te Drenthe

In opdracht van een aannemer zijn wij in mei gestart met het renoveren van 35 woningen in Drenthe. Het betreft hier woningen van een woningbouwvereniging.

Mei 2014: Gevel - en Schoorsteenrenovatie, 104 woningen te Groningen

In opdracht van een woningstichting zijn we gestart met de renovatie van 104 woningen te Groningen.

April 2014: Stoomcleanen particuliere woning te Heerenveen

Deze vrijstaande woning aan de Warring in Heerenveen hebben wij gereinigd met de stoomcleaner.

April 2014: Dakpannen reinigen en gevelrenovatie te Harlingen

Bij dit gebouw in Harlingen waren de dakpannen sterk vervuild. Na onze behandeling en reiniging zijn ze weer als nieuw geworden.

Maart 2014: Stofvrij Flexen, stofvrij voeghakken te Franeker

Bij deze woning aan de Osingastraat in Franeker hebben wij de voegen verwijdert middels flexen, hakken.

Maart 2014: Muren woning Oudebildtzijl behandeld tegen optrekkend vocht

Al jaren een probleem in deze woning is optrekkend vocht. Met de juiste materialen hebben we de muren behandeld en is het probleem opgelost.

Maart 2014: Betonrenovatie van 36 stoepen te Groningen

Onderdeel van ons project 36 woningen te Groningen is het renoveren van de cementdeklaag van de stoepen.

Maart 2014: Renovatie 36 woningen te Groningen

Hakken, Reinigen, Voegen, Impregneren, Scheurherstel, Metselwerk, Steenreparatie, Betonrenovatie, Schoorsteenrenovatie, Raamdorpels en Stoepen.

Maart 2014: Stralen en Impregneren woning te Witmarsum

Wij hebben deze woning gestraald en gereinigd met de stoomcleaner.

Februari-Juli 2014: Monumentale woonboerderij renoveren te Boazum

Het project monumentale woonboerderij renoveren te Boazum, voeren wij uit in opdracht van Bouwbedrijf Jelle Bruinsma.

Februari 2014: Lekke kelder waterdicht maken te Franeker

Wij hebben deze kelder aan de Voorstraat te Franeker water dicht gemaakt.

Januari 2014: vocht doorslag gevels Appartementencomplex Marningeweg te Leeuwarden

In opdracht van een Vereniging van Eigenaren zijn wij gestart met het verhelpen van vochtdoorslag van de gevels.

Januari 2014: Lekke kelder dicht maken Appartementencomplex te Leeuwarden

In opdracht van een Vereniging van Eigenaren hebben wij werkzaamheden verricht in een lekke kelder.

Januari 2014: Gevelrenovatie Boerderij te Franeker

In januari 2014 zijn wij gestart met het renoveren van deze boerderij in Franeker.

December 2013: stormschade schoorstenen

De stormen van november /december 2013 hebben veel schade aangebracht o.a. aan schoorstenen.

December 2013: Restauratie Ornament

Herstel Ornament te Harlingen

November 2013: Tolbert 40 stuks schoorstenen renoveren

Met behulp van een hoogwerker voeren wij de renovatie werkzaamheden uit. Onze opdrachtgever betreft een woningstichting.

Oktober 2013: Betonreparatie 20 stuks portieken te Harlingen

In opdracht van een bouwbedrijf hebben wij de portieken gerenoveerd van 20 stuks woningen te Harlingen.

Oktober 2013: Renovatie project 64 woningen te Groningen

Gevels en schoorstenen worden door ons onder handen genomen.

Oktober 2013: Renovatie 300 woningen van een woningstichting

In opdracht van een Woningcorporatie zijn wij in september gestart met renovatiewerkzaamheden van ruim 300 woningen.

September 2013: Opmetselen nieuwe schoorstenen te Leek

In opdracht van een woningcorporatie zijn wij gestart met het opmetselen van nieuwe schoorstenen te Leek.

September 2013: Stoomcleanen woning te Harlingen

Wij hebben de gevels van deze woning te Harlingen gecleaned en vervolgens geimpregneerd.

Augustus 2013: Renovatie 32 woningen te Groningen

In opdracht van een vastgoed beheerder zijn we in week 34 gestart met het renoveren van 32 woningen te Groningen.

Augustus 2013: Voegwerk herstellen in de stad Leeuwarden

In opdracht van een overheidsinstelling hebben wij het voegwerk van diverse scheidingsmuren gerestaureerd.

Juli 2013: Gevelrenovatie woonboerderij te Lutje Lollum, Franeker

Ook deze boerderij is weer vakkundig door ons gerenoveerd.

Stofvrij uw voegen laten verwijderen?

Wij beschikken over apparatuur om voegen te verwijderen zonder overlast van stof.

Juni 2013: Gevelrenovatie werkzaamheden, 49 woningen te Groningen

Marten Sijtsma Gevelrenovatie heeft 49 woningen te Groningen gerenoveerd.

Juni 2013: Het renoveren van 36 schoorstenen te Groningen

In opdracht van een vastgoed beheerder hebben wij van 36 woningen in Groningen de schoorstenen gerenoveerd.

Juni 2013: Loodvervangen appartementen complex te Leeuwarden

Wij hebben het bestaande lood vervangen door de loodvervanger Ubiflex.

Mei 2013: Schoorsteen vervangen appartementen complex Leeuwarden

Wij hebben de schoorsteen van dit appartementencomplex aan de Wagnerstraat te Leeuwarden geheel vervangen.

Mei 2013: Injecteren gierkelder te Schalsum, Friesland

Marten Sijtsma Gevelrenovatie Franeker heeft werkzaamheden uitgevoerd bij een nieuwgebouwde gierkelder te Schalsum.

Mei 2013: Straalwerkzaamheden kippenstal te Sexbierum, Friesland

Wij hebben straalwerkzaamheden uitgevoerd in deze kippenstal te Sexbierum.

Mei 2013: Renovatie kademuren, brughoofden ed. te Leeuwarden

Marten Sijtsma Gevelrenovatie is in week 21 gestart met een project renovatie werkzaamheden.

Mei 2013: Boerderij in Pingjum, Friesland

We hebben deze woonboerderij in Pingjum geheel gerenoveerd. De gevels zijn opnieuw gevoegd, geheel gereinigd, geïmpregneerd.

April 2013: Voormalig schoolgebouw te Achlum, Friesland

Wij hebben in april 2013 de gevels gerenoveerd van het voormalige schoolgebouw te Achlum.

April 2013: Woning Juckemastraat te Franeker, Friesland

Wij hebben in april 2013 deze woning aan de Juckemastraat geheel gerenoveerd. Inclusief de schoorstenen.

Woonboerderij te Groningen

Wij hebben de gevels van deze woonboerderij geheel gerenoveerd. De gevels zijn gevoegd met een snij voeg en de woonboerderij is geheel in de oude staat hersteld.

Februari 2013: Uitvaartcentrum te Sneek, Friesland

Wij hebben diverse werkzaamheden verricht voor het uitvaartcentrum te Sneek.

Voormalige Cocos fabriek te Harlingen, Friesland

Marten Sijtsma Gevelrenovatie heeft alle gevels gerenoveerd bij de voormalig cocosfabriek te Harlingen.

Betonrenovatie en Gevelrenovatie, Appartementencomplexen

Wij hebben diverse betonrenovatie en gevelrenovatie werkzaamheden verricht voor diverse Verenigingen van Eigenaren te Leeuwarden.